Nordisk Råd

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Information

Contact

Nordisk Råd

Rådsdirektøren
Det parlamentariske samarbejdsorgan, Nordisk råd, har en rådsdirektør i ledelsen for sit sekretariat i København. Rådsdirektøren assisteres av medarbeidere i sekretariatet. Nuværende rådsdirektør er Kristina Háfoss, Færøerne.
Gå til organisation
Udvalg
Kontrolkomiteen

Kontrolkomiteen udfører den parlamentariske kontrol over aktiviteter som finansieres med fælles nordiske midler.

Gå til organisation
Præsidiet

Præsidiet, som udgør Nordisk Råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.

Gå til organisation
Udvalget for et Holdbart Norden

Udvalget arbejder med emner og sager, der berører miljø- og naturbeskyttelse, naturressourcer – herunder udnyttelse af naturressourcer inden for jordbrug, fiskeri og skovbrug. Klimaspørgsmål er også en vigtig del af arbejdet – herunder konsekvenserne af klimaforandringerne, som især berører de nordligste områder af Norden, eksempelvis Grønland med den smeltende indlandsis, men som også har globale konsekvenser i form af eksempelvis klimaflygtninge. Forbrugerrettigheder, fiskeriforvaltning, landbrugspolitik, levnedsmidler, atomsikkerhed, biologisk mangfoldighed og bæredygtighed er emner og temaer, som Udvalget for et Holdbart Norden også beskæftiger sig med. Arbejdet handler om nordiske og globale udfordringer og løsningsmodeller inden for ovennævnte områder.

Gå til organisation
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalget arbejder med emner og sager der berører kultur, forskning og uddannelse, grund- og sekundærskole, voksenuddannelse og folkeoplysning - herunder sager om sprogsamarbejde, nye medier, kompetenceudvikling og innovation i uddannelserne. Uddannelse og oplysning er i mange henseender vejen til et godt arbejdsliv og dermed også vejen til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velfærd ikke er truet på grund af eks. arbejdsløshed, fattigdom eller misbrug. Udvalget beskæftiger sig også med civilsamfundet og de frivilliges kræfter og arbejde idet de to faktorer spiller en væsentlig rolle i et demokratisk velfærdssamfund. Idræt, sprog, film og medier, almen og mangfoldig kunst og kultur, børne- og ungdomskultur, hører også under udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens arbejdsområder.
Gå til organisation
Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalget for Velfærd i Norden har fokus på den nordiske velfærdsmodel. Vi arbejder på at finde holdbare økonomiske løsninger, som også er bæredygtige. Udvalget beskæftiger sig med emner som omsorg for børn, unge og ældre, funktionshindringer samt alkohol, narkotika og misbrugsspørgsmål. Også emner som ligestilling, borgerrettigheder, demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af kriminalitet er på agendaen. Integration, migration og flygtninge hører ligeledes under dette udvalg sammen med boligpolitik og oprindelige folks vilkår i Norden.

Gå til organisation
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

Udvalget beskæftiger sig med emner og spørgsmål som vedrører arbejdsmarked og arbejdsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekæmpelse af grænsehindringer, transport og transportsikkerhed. Det nordiske samarbejde handler i høj grad også om den frie bevægelighed indenfor arbejdsmarkedet, som samtidig er et af de nordiske flagskibe, hvad angår opretholdelsen af velfærd og næringsliv. Bekæmpelse af grænsehindringer er med til at opretholde denne model, som i øvrigt er beundret internationalt, og gør det nemmere for borgerne at tage uddannelse og arbejde på tværs af grænserne. Desuden behandler udvalget spørgsmål inden for finans- og økonomisk politik – herunder rammevilkårene for forskning, produktion og handel og i forlængelse af dette, fri bevægelighed på markederne og arbejdsmarkederne i Norden. Regional- og strukturpolitik, kommunikation og IT er også under Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens arbejdsområder.

Gå til organisation
Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.

Gå til organisation
Partigrupper
Den Konservative Gruppe

Den Konservative Gruppe har medlemmer fra syv nationale medlemspartier i de fem nordiske lande og fra Færøerne, Grønland og Åland.

Gå til organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland er et borgerligt politisk parti. Partiet blev grundlagt i 1967 og fik sit nuværende navn i 2013 efter en fusion mellem Moderaterna Åland og Obunden samling.
Gå til organisation
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges næststørste parti, og det største parti i den borgerlige koalition Alliance for Sverige. Moderaterna har desuden haft statsministerposten siden 2006.
Gå til organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
Den Socialdemokratiske Gruppe
Den Socialdemokratiske Gruppe er en af Nordisk Råds største partigrupper og består af repræsentanter fra de socialdemokratiske grupper i alle de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterne er et af Finlands største partier. Den seneste socialdemokratiske præsident i Finland var Tarja Halonen i perioden 2000–2012.
Gå til organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiske parti er det ældste parti på Åland med rødder helt tilbage til 1906.
Gå til organisation
Socialdemokraterne (S)
Det danske parti Socialdemokraterne blev grundlagt i 1871. I dag er partiet Danmarks næststørste parti.
Gå til organisation
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtergruppen
Midtergruppen i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører centrumliberale, grønne og kristendemokratiske partier fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands fremtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center blev ved valget i 2011 det største parti i Ålands lagting (7 ud af 30 pladser). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå til organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt værdigrundlag. Vigtige spørgsmål for Centerpartiet er beskæftigelse og entreprenørskab, klima og velfærd.
Gå til organisation
De Gröna (gröna)
De gröna er et finsk parti med fokus på miljøspørgsmål og grønne værdier. Partiets vælgere bor primært i de finske byer.
Gå til organisation
Demokraterne (D)
Demokraterne (gl. Demokraatit) er et grønlandsk liberalt politisk parti.
Gå til organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå til organisation
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna er et politisk parti i Sverige. Partiet har et kristent værdigrundlag og profilerer sig først og fremmest inden for spørgsmål vedrørende behandling, pleje, familie og erhvervsliv.
Gå til organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristeligt Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Aland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valg i 2011 faldt partiets vælgertilslutning markant. I øjeblikket har partiet 6 ud af 30 mandater i Ålands lagting, og partiet er i opposition.
Gå til organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna er et politisk parti i Sverige som har et grønt værdigrundlag. Ud over klimaspørgsmål fokuserer partiet på spørgsmål vedrørende migration, uddannelse og beskæftigelse.
Gå til organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå til organisation
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbejdspartiet (SP)
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vr)
Viðreisn blev stiftet den 24. maj 2016 og fik sine første medlemmer i Altinget ved parlamentsvalget efteråret 2016. Viðreisn indgår i Midtergruppen.
Gå til organisation
Nordisk frihed
Gruppen for Nordisk frihed i Nordisk Råd samler de medlemmer og suppleanter fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen understøtter frihed, demokrati og ideen om uafhængige nationalstater.
Gå til organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nationalistisk og socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev for første gang valgt ind i Sveriges riksdag i 2010.
Gå til organisation
Nordisk grønt venstre

Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører et venstreparti fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra otte partier i Norden.

Gå til organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, demokratisk, social retfærdig og entreprenant verden.
Gå til organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Rødt (R)
Partiet Rødt, Norge
Gå til organisation
Socialistisk Folkeparti (SF)

Danmarks rød-grønne parti, der er forankret i social retfærdighed og grøn handling. Partiet kæmper for en verden baseret på bæredygtighed og lighed, og med afsæt i solidariske værdier og respekt for naturen.

Gå til organisation
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med ligestilling, frihed og bæredygtig udvikling som værdigrundlag. Partiet er det femtestørste i Finland.
Gå til organisation
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet – De Grønne (VG)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uden partigruppetilknytning
Blå fremtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå til organisation
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå til organisation
Nye Borgerlige (NB)
Nationale delegationer
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Færøernes delegation
Grønlands delegation
Islands delegation
Nationale delegationssekretariater
Her finder du en oversigt over ansatte ved de nationale delegationssekretariater.
Gå til organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Præsidentskabsprogram
Præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2024
Fred og sikkerhed i Arktis er temaet for Islands præsidentskabsprogram for Nordisk Rås i 2024. Programmet har også fokus på miljø og ligestilling.
Gå til organisation
Norges præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2023

Prioriteringerne for det norske præsidentskab er et trygt, grønt og ungt Norden. Det er vigtige områder i vores tid med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen i et stærkt nordisk fællesskab. Nutidens unge er fremtiden, og de spiller en afgørende rolle som deltagere i vores samfund og vores demokratier.

Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2022

Finlands præsidentskabsprogram for 2022 fremhæves en række prioriterede områder: Et socialt, økologisk og økonomisk bæredygtigt Norden samt et sikkert Norden og et grænseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velfærdsmodel og de udfordringer den står over for, ikke mindst i kølvandet på Covid-19. I 2022 fejres desuden Nordisk Råds 70-års jubilæum, hvilket giver en udmærket anledning til sammen at finde nye arbejdsformer, som kan gøre det nordiske samarbejde mere effektivt og strategisk.

Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2021

Det danske præsidentskab 2021 fokuserer på de nordiske erfaringer fra coronapandemien og afvikling af grænsehindringer i Norden. Præsidentskabet vil arbejde med følgende prioriterede områder: nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde, nordisk klimaindsats, nordisk ungdomsindsats inden for kultur og sprog samt turismesamarbejde.

Gå til organisation
Islands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2020

Island fremhæver i sit præsidentskab tre prioriterede områder: at stå vagt om demokratiet, at værne om den biologiske mangfoldighed og at styrke kundskaberne i de nordiske sprog.

Gå til organisation
Sveriges præsidentskab i Nordisk Råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisation
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisation
Nordisk Råds sekretariat

Nordisk Råds sekretariat forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i præsidiet, de forskellige udvalg og andre organer.

Gå til organisation
Ungdommens Nordiske Råd (UNR)
Ungdommens Nordiske Råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.
Gå til organisation