The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Afstemningsresultater fra Nordisk Råds 67:e Session 2015

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds 67:e session 2015 i Reykjavik

Afstemning i henhold til forretningsordenens § 57:

 

Ad 5.1: Betänkande över Medlemsförslag om ett nordiskt ersättningssystem som kan ge äldre rätt att välja omsorg, A 1596/välfärd

32 personer stemte for, 41 stemte imod. Ingen afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1596/välfärd blev godkendt - IKKE FORETAGE SIG NOGET

 

Ad 5.2: Betänkande över Medlemsförslag om gränslös nordisk sjukvård, A 1598/välfärd

35 personer stemte for, 39 stemte imod. Ingen afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1598/välfärd blev godkendt - IKKE FORETAGE SIG NOGET

 

Ad 18.1: Betänkande över Medlemsförslag om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat, A 1633/presidiet, Reservation

51 personer stemte for, 18 stemte imod. Ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1633/presidiet blev godkendt - IKKE FORETAGE SIG NOGET

 

Ad 18.2: Betænkning over Ministerrådsforslag om ændring av Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet (Arjeplog-aftalen), B 304/velfærd

69 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af B 304/velfærd blev vedtaget - Rek. 9/2015

 

Ad 18.3: Betænkning over Medlemsforslag om et øget nordisk samarbejde omkring au pair-ordningen i de enkelte lande, A 1619/velfærd

69 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1619/velfærd blev vedtaget - Rek. 10/2015

 

Ad 18.4: Utvalgsforslag om velferdstjenester i distriktene i Norden, A 1622/velferd

68 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1622/velfærd blev vedtaget - Rek. 11/2015

 

Ad 18.5: Utvalgsforslag om barn og unges psykiske helse i Norden, A 1643/velferd

68 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1643/velfærd blev vedtaget - Rek. 12/2015

 

Ad 18.6: Utvalgsforslag om voksne med senskader etter seksuelle overgrep i barndommen, A 1645/velferd

71 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1645/velfærd blev vedtaget - Rek. 13/2015

 

Ad 18.7: Medlemsförslag om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk, A 1644/välfärd

68 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Velfærdsudvalgets rekommandation i anledning af A 1644/velfærd blev vedtaget - Rek. 14/2015

 

Ad 18.8: Betänkande över Medlemsförslag om ökat nordiskt samarbete för att trygga de nordiska vattenresurserna, A 1618/miljö

69 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af A 1618/miljö blev vedtaget - Rek. 15/2015, Rek. 16/2015

 

Ad 18.9: Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem, A 1658/miljø

68 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Miljø- og Naturresurseudvalgets rekommandation i anledning af A 1658/miljø blev vedtaget - Rek. 17/2015, Rek. 18/2015, Rek. 19/2015, Rek. 20/2015

 

Ad 18.10: Præsidieforslag om Nordisk Råds retningslinjer for samarbejdet med føderal og regionale parlamenter i Rusland, A 1659/præsidiet

71 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1659/præsidiet blev godkendt - IB 1/2015

 

Ad 18.11: Betænkning over Medlemsforslag om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat, A 1634/præsidiet, To reservationer - Ved afstemning skal uforenelige forslag først stilles op mod hinanden, indtil der kun foreligger et modforslag til hovedforslaget. Dette sættes op mod hovedforslaget i den endelige afstemning.

1. afstemning: 29 personer stemte for, 38 stemte imod og 3 afstod fra at stemme.

Endelig afstemning: 10 personer stemte for, 38 stemte imod og 21 afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1634/præsidiet blev godkendt - IB 2/2015, Rek. 21/2015

 

Ad 18.12: Betænkning over Ministerrådsforslag om revidering af vedtægter for Nordisk Råds priser, B 303/præsidiet

63 personer stemte for, 1 stemte imod og 1 afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af B 303/præsidiet blev godkendt - Rek. 22/2015

 

Ad 18.13: Betenkning over Medlemsforslag om en sterk og fri presse i Norden, A 1636/kultur, Reservation

48 personer stemte for, 17 stemte imod og 4 afstod fra at stemme.

Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af A 1636/kultur blev godkendt - Rek. 23/2015

 

Ad 18.14: Betenkning over Medlemsforslag om etablering av et internasjonalt samisk filminstitut (ISF) i de nordiske landene, A 1637/kultur, Reservation

55 personer stemte for, 15 stemte imod. Ingen afstod fra at stemme.

Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af A 1637/kultur blev godkendt - Rek. 24/2015, Rek. 25/2015

 

Ad 18.15: Betænkning over Medlemsforslag om fællesindkøb for offentlige myndigheder i de nordiske lande, A 1605/næring

68 personer stemte for, ingen stemte imod. 1 afstod fra at stemme.

Næringsudvalgets rekommandation i anledning af A 1605/næring blev godkendt - Rek. 26/2015

 

Ad 18.16: Udvalgsforslag om Nordens Kulturelle Skolesekk, A 1646/kultur

67 personer stemte for, 1 stemte imod og 2 afstod fra at stemme.

Kultur- og Uddannelsesudvalgets rekommandation i anledning af A 1646/kultur blev godkendt - Rek. 27/2015

 

Ad 18.17: Betænkning over Nordisk Ministerråds samlede budget 2016, B 302/præsidiet

69 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af B 302/præsidiet blev godkendt - Rek. 28/2015

 

Ad 18.18: Præsidieforslag om ny udvalgsstruktur, A 1663/præsidiet

69 personer stemte for, ingen stemte imod eller afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1663/præsidiet blev godkendt - IB 3/2015