The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Skriftligt spørgsmål om befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 (E 8/2019)