Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Skriftligt spørgsmål om befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 (E 8/2019)