17.6.
Consideration of member’s proposal for reduced emissions from aviation, A 1802/growth

398
Linda Modig
Main speech

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Presentation

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

403
Linda Modig
Reply

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Reply

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.