399. Rebecka Le Moine (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
399
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet. Vi ska komma ihåg att runt 80 procent av världens befolkning aldrig har satt sin fot i ett flygplan.

I Sverige står flyget för ca 10 procent av utsläppen, och vi har fördubblat våra flygresor de senaste 30 åren. Vi flyger nu ca fem gånger mer än det globala genomsnittet. Det pågår dock ett uppvaknande. Vi har äntligen fått ett uppvaknande i klimatdebatten, och en flygskatt är äntligen på plats. Folk väljer bort flyget, och i år har det minskat med 8 procent till den lägsta nivån sedan finanskrisen.

Det pågår en kampanj för att 100 000 svenskar ska välja bort flyget under 2020, och jag är en av dem. Men stora förändringar måste ske på det politiska planet, och därför vill jag som politiker verka för att flyget ska betala sina miljökostnader. I dag är flyget subventionerat genom att det har skattefritt bränsle. Det har också undantag från flera av EU:s kemikalieskatter och får bland annat använda brandskum, som annars är förbjudet.

Flyget säljer taxfree, vilket också gynnar branschen, och ute i landet betalar skattebetalarna majoriteten av kostnaderna för att bygga och underhålla flygplatser.

De nordiska länderna skulle kunna välja att minska flygets miljöpåverkan. En del tror att det går med elflyg, andra tror att det går med biobränsle. Höghöjdseffekten kvarstår dock, vilket gör att utsläppen mer än fördubblas. Hur vi än vänder och vrider på det står det klart: Vi måste dra ned på flygandet. Det har redan börjat.

Vi föreslår att Nordiska ministerrådet utarbetar en gemensam strategi för att minska utsläppen från flygsektorn. Om de nordiska länderna samfällt kan verka för minskade utsläpp från flyget inom ICAO kan det förhoppningsvis ge resultat.