17.6.
Betänkande över medlemsförslag om sänkta utsläpp från flyget, A 1802/tillväxt

398
Linda Modig
Hovedinnlegg

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord.

399
Rebecka Le Moine
Innlegg

Herr president! Nordiska kollegor! Vi lever i en klimatkris, och det är vi som är den pådrivande faktorn. Vi i Norden tillhör en global minoritet vad gäller flygandet.

400
Ruth Mari Grung
Innlegg

Sosialdemokratisk gruppe støtter forslaget om å utarbeide en felles strategi for å redusere utslipp fra flysektoren.

402
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Innlegg

Forseti. Ég stóðst ekki mátið að taka aðeins þátt í þessari umræðu þó að Freddy hafi farið vel yfir afstöðu okkar norrænna vinstri grænna.

403
Linda Modig
Replikk

Herr president! Det är ljuvligt för en liberal att höra en företrädare för Nordisk Grön Vänster tala om marknadsmekanismer.

405
Linda Modig
Replikk

Herr president! Tack, Kolbeinn Óttarsson Proppé, för svaret! Det gläder mig mycket som en grön socialliberal med värdekonservativa stänk att höra att vi inte kan vänta.