14.3.
Member’s proposal on the increased security of the New York model, A 1818/welfare (The Conservative Group)

333
Daniel Riazat
Presentation

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen.

334
Angelika Bengtsson
Presentation

Herr president! Jag googlade New York-modellen lite snabbt, och då slank jag in på en artikel på kvartal.se, som svenskarna säkert känner till.