332. Eva Lindh (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
332
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Människors trygghet och kampen mot brottslighet är något otroligt viktigt. Trygghet i det nordiska samhälle som vi lever i utan att känna oro för att gå ut är en prioriterad fråga för många partier, inte minst för oss socialdemokrater. Det handlar om att vara hård mot brotten men också om att arbeta med orsakerna till brott. Det handlar om att de insatser som vi gör också ska vara riktigt verkningsfulla.

Konservativa gruppen har föreslagit att vi ska dra lärdomar av den så kallade New York-modellen med nolltolerans mot alla brott som en grundläggande del. Här vill vi ställa några frågor inför processen. Jag vet att man inte kan begära replik, men jag tänker att vi också kan få svar under processen fram till dess att vi ska fatta beslut i de frågor som jag vill ställa.

Även om Konservativa gruppen säger att man ska dra lärdom av denna modell är det en viktig signal när vi tar upp och fattar beslut om en sådan här modell. Forskning visar att New York-modellen inte har varit så verkningsfull som man kanske tidigare har trott och att det har varit andra orsaker till att man har nått fram till en sådan minskad brottslighet i New York. Vi tycker därför att det är otroligt viktigt att mer görs, men vi vill också veta på vilket sätt och varför man lyfter fram just den här modellen och inte andra modeller som också har visat sig verkningsfulla. Vi vill också ha en diskussion om att vi väljer att säga hur polisen ska arbeta. Detta är ju ett sätt att arbeta, och vi är nu inne och petar i det.

Det är otroligt viktigt att minska brotten, men vi vill ha svar på de här frågorna innan vi fattar ett beslut.