14.3.
Þingmannatillaga um aukið öryggi með New York-líkaninu, A 1818/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

332
Eva Lindh
Erindi

Människors trygghet och kampen mot brottslighet är något otroligt viktigt.

333
Daniel Riazat
Erindi

Herr president! Konservativa gruppen föreslår som sagt att vi ska se över, dra lärdomar av och eventuellt införa det som kallas New York-modellen.

334
Angelika Bengtsson
Erindi

Herr president! Jag googlade New York-modellen lite snabbt, och då slank jag in på en artikel på kvartal.se, som svenskarna säkert känner till.