14.5.
Member’s proposal on increased co-operation between Nordic embassies to help children and young people subject to honour-related violence return home, A 1816/welfare (The Conservative Group)

339
Maria Stockhaus
Main speech

Herr president, nordiska vänner! I går antog vi ett medlemsförslag med flera åtgärder för att minska hedersförtrycket i våra länder.

340
Per-Arne Håkansson
Presentation

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

341
Høgni Hoydal
Presentation

Hr. præsident, der er en lang nordisk tradition for, at vores ambassader samarbejder om at hjælpe nordiske medborgere rundtom i verden. Det er en fin nordisk tradition.