14.5.
Þingmannatillaga um aukið samstarf norrænna sendiráða við að aðstoða börn og ungmenni, sem orðið hafa fyrir heiðurskúgun, við að komast heim, A 1816/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

339
Maria Stockhaus
Framsöguræða

Herr president, nordiska vänner! I går antog vi ett medlemsförslag med flera åtgärder för att minska hedersförtrycket i våra länder.

340
Per-Arne Håkansson
Erindi

Herr president! Att hjälpa utsatta barn och ungdomar som riskerar våld och förtryck i sina hemländer är självklart en viktig fråga att jobba med.

341
Høgni Hoydal
Erindi

Hr. præsident, der er en lang nordisk tradition for, at vores ambassader samarbejder om at hjælpe nordiske medborgere rundtom i verden. Det er en fin nordisk tradition.