342. Paula Bieler (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
342
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Herr president! Först ska jag som representant för Nordisk frihet säga att om det är vår retorik att bry sig om de barn och unga som utsätts för hedersförtryck och att vi ska skydda dem är jag ytterst stolt, mer stolt än vanligt, över att representera Nordisk frihet.

Med detta sagt tycker jag att det är ett bra förslag. Föga förvånande är det viktigt att man jobbar vidare med det. Jag instämmer i att det är en vidareutveckling av det förslag som vi diskuterade i går. Här i den svenska riksdagen har vi från Sverigedemokraterna stöttat ett förslag från Liberalerna om att se över hur man kan göra det lite svårare för föräldrar att säga upp sina barns medborgarskap i samband med att de har tagit barnen utomlands, så att barnen inte kan återvända hem just för att de har blivit tvångsbortgifta. Jag tycker att det är viktigt att man tittar på de här frågorna.

Jag hoppas att utskottet fortsätter att bredda frågan lite ytterligare. Dels har vi de aspekter som den socialdemokratiska gruppen företräder, att det finns en komplexitet i detta. Det är inte bara ett ambassadsamarbete som behövs. Vad mer konkret är det som man behöver stärka eller hjälpas åt med? Jag utgår från att det kommer att behandlas i utskottet.

Jag reflekterade också över att rubriken som sådan handlar om att hjälpa barn hem som tagits ut, medan motionen fokuserar på tvångsäktenskap. Det har ju uppmärksammats  i Danmark och alltmer i Sverige och säkerligen i vissa andra länder att unga faktiskt förs ur landet, inte bara för att giftas bort utan också för så kallade uppfostringsresor, för man tycker att de har anammat vår livsstil här för mycket och ska fostras in i en annan anda. Även denna fråga hoppas jag att man ska kunna föra in i samarbetet. Jag lämnar utskottet nu, så jag har det som medskick till välfärdsutskottets vidare beredning av förslaget. Jag ser fram emot att få se slutbetänkandet.