The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Skriftligt spørgsmål om anerkendelse af færøske kørekort i Sverige (E 18/2019)