Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Skriftligt spørgsmål om anerkendelse af færøske kørekort i Sverige (E 18/2019)