The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Skriftligt spørgsmål om FN’s verdensmål og Parisaftalens klimamål (E 20/2019)