Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Skriftligt spørgsmål om FN’s verdensmål og Parisaftalens klimamål (E 20/2019)