The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om utsläppen av avloppsvatten genom bräddning i Köpenhamn (E 16/2020)