Skriftlig fråga om utsläppen av avloppsvatten genom bräddning i Köpenhamn (E 16/2020)