The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om en hållbar sjöfartsnäring och dess återhämtning