The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om de nordiska regeringarnas åtgärder för att incentivera privata sektorn till att göra klimatinvesteringar