Skriftlig fråga om de nordiska regeringarnas åtgärder för att incentivera privata sektorn till att göra klimatinvesteringar