19.1.
Committee proposal on digital solutions in education, A 1861/culture

363
Kjell-Arne Ottosson
Main speech

President! I den globala konkurrensen har Norden ett starkt kort att vinna med, nämligen kunskap och en högt utbildad arbetskraft.