363. Kjell-Arne Ottosson (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
363
Speaker role
Utskottet för kunskap och kultur
Datum

President! I den globala konkurrensen har Norden ett starkt kort att vinna med, nämligen kunskap och en högt utbildad arbetskraft. Coronakrisen har bevisat att den digitala infrastrukturen är bland de bästa i världen, men vi måste bli ännu bättre för att vi ska fortsätta att vara bäst.

De digitala lösningar som har skapats inom den högre utbildningen får inte glömmas bort efter krisen utan bör utnyttjas och vidareutvecklas. Genom att dela med oss av såväl digitalt kursutbud som goda praktiska erfarenheter kan vi hjälpa våra högskolor att profilera sig.

Coronapandemin har visat att det är möjligt för universitet och högskolor att ställa om till digital undervisning. Digital undervisning kan inte fullt ut ersätta fysisk undervisning men kan även i framtiden, efter coronakrisen, vara ett komplement och bidra till det livslånga lärande som vi strävar efter. Vi har ett utskott som är helt enigt om att vi alltid måste sträva efter livslångt lärande. I synnerhet gäller detta studerande som inte har möjlighet eller lust att studera på plats i ett annat nordiskt land. Där är det jätteviktigt med det digitala.

Ungdomens nordiska råd har gjort utskottet för kunskap och kultur uppmärksamt på att det finns ett behov av göra universitets- och högskoleutbildningarna mer digitalt tillgängliga för våra nordiska studenter som vill gå en utbildning i ett annat nordiskt land. Utskottet för kunskap och kultur menar därför att Nordiska ministerrådet bör ta fram en nordisk strategi för hur universitet och högskolor i Norden kan göra sina utbildningar, både kompletta program och enstaka kurser, mer tillgängliga för distansstudier.

I arbetet med att ta fram strategin kan exempelvis följande frågor besvaras: Vilka tekniska och ekonomiska resurser skulle krävas för att utöka antalet onlinekurser och liveutsändningar av föreläsningar? Vilken kompetens hos lärarna skulle krävas för att ge onlineutbildningar av hög kvalitet? Finns det förutsättningar och behov av en nordisk utbildningsplattform vars syfte skulle vara att öka tillgängligheten hos och kunskapen om digitala utbildningar för studenter i hela Norden?

Vi noterar att förslaget är i linje med följande delmål för de globala målen för hållbar utveckling, nämligen lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av hög kvalitet. Där ska vi verkligen använda oss av den digitala tekniken. Den har hjälpt oss enormt under pandemin. Den har kommit för att stanna och bli ännu bättre, och då ska vi använda oss av den.