Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2022-2024

Information

Publish date
Abstract
Samarbejdsprogrammet konkretiserer Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030 og dens tolv mål. Samarbejdsprogrammet indeholder desuden en redegørelse for målsætningerne for det nordiske samarbejde inden for arbejdsliv til og med 2024. Nordisk Ministerråd skal bidrage til at udvikle et arbejdsmarked, som matcher de krav, som den grønne omstilling og den digitale udvikling stiller, og som understøtter den frie bevægelighed i Norden. De nordiske arbejdsmarkedsmodeller bygger på en høj grad af ligestilling, social tryghed og dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Samtidig står de nordiske arbejdsmarkeder over for betydelige forandringer som følge af blandt andet teknologi og digitaliserede arbejdspladser, demografisk udvikling og nye ansættelsesformer. Samarbejdsprogrammet har fokus på disse udfordringer og viser, hvordan det nordiske samarbejde kan bidrage til at finde løsninger på dem.
Publication number
2022:706