The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)

20.08.22 | Event
Hvordan skal utdanningssektoren jobbe for at samfunnet har den digitale kompetansen som trengs for det grønne skiftet? Vi inviterer utdanningssektoren og partene i arbeidslivet i Norden til å diskutere utfordringer og løsninger.

Information

Dates
20 - 21.08.2022
Time
12:30 PM - 04:30 PM
Location

Fredrik Langes gate 2
Tromsø
Norway

Type
Online

Påmeldingsfrist: 15. aug. 2022 23:59

Delta fysisk i Tromsø, eller digitalt fra der du er

Konferansen vil tilrettelegge for full digital deltakelse. En egen konferansier vil guide deltakerne på den virtuelle konferansen gjennom programmet, og tilrettelegge for nettverking og digital aktivitet.

Den fysiske konferansen finner sted i Tromsø 20. og 21. september.