9.2.
Question time

170
Jessika Roswall
Answers to questions

President! Jag tackar för frågan. Det har uppenbarligen spridits ett rykte om att den nya regeringen ska lägga ned Miljödepartementet. Detta är fel. Alla sådana rykten är fel.

171
Kjell-Arne Ottosson
Questions

President! Hittills har vi ju hållit oss ganska högt upp och använt de breda penslarna. Det har handlat om mänskliga rättigheter, säkerhetssituationen i Europa och omställning.

174
Maria Stockhaus
Questions

Fru president! Jag har en fråga som skulle kunna ställas till alla samarbetsministrar, men det skulle vara särskilt intressant att höra Norges och Finlands samarbetsministrars kommentarer.

184
Martine Tennholm
Questions

Takk, fru president! Jeg er Martine Tennholm og taler for Ungdommens nordiske råd. Mitt spørsmål er til den svenske ministeren.

186
Wille Valve
Questions

President! Tack, alla vänliga kollegor! Norges samarbetsminister Tvinnereim nämnde i sin redogörelse den gemensamma ambitionen att stärka transportssamarbetet i Norden.

191
Mikko Kinnunen
Questions

Arvoisa rouva presidentti! Täällä on paljon käytetty hyviä puheenvuoroja Pohjoismaiden visiosta ja matkastamme kohti maailman kestävintä Pohjolaa.

193
Bertel Haarder
Questions

I søndags opdagede jeg, at jeg havde glemt noget medicin. Det er ikke nogen vigtig medicin, men det er noget, jeg tager hver dag. Og det kan jeg få på alle danske apoteker.

196
Kaj Leo Holm Johannesen
Answers to questions

Da vi samarbejdsministre begyndte krisestyringen med hensyn til corona, lagde jeg mærke til, hvor forskellig tilgang vi havde til krisestyring. Og alle gjorde, som det var naturligt for dem.