8.
First debate on new members’ proposals

8.1.
Member’s proposal on gender equality in climate policy, A 1958, The Social Democratic Group

143
Eva Lindh
Presentation

President! Perspektivet på hur klimatförändringarna påverkar kvinnor är väldokumenterat, men vi diskuterar det sällan.

144
Krista Mikkonen
Presentation

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät neuvoston jäsenet! Ilmastokriisiin vastaaminen vaatii kiireellisesti yhä enemmän toimia kaikkialla ja kaikilla osa-alueilla.

8.2.
Member’s proposal on a Nordic knowledge centre for dealing with artificial intelligence, A 1961/UVU, The Centre Group

146
Hanna Katrín Friðriksson
Presentation

Kære venner. Den eksplosive udvikling inden for AI eller kunstig intelligens er en af de mest krævende udfordringer for nordiske lovgivere - og selvfølgelig alle andre.

8.3.
Member’s proposal on Nordic building regulations and requirements to reduce costs and increase competition, A 11966/UVU, The Conservative Group

150
Johan Andersson
Presentation

Fru president! Kära nordiska vänner! I Norden har vi olika styrkor och förutsättningar. Vi har olika resurser och naturliga potentialer.

151
Kjell-Arne Ottosson
Presentation

President! Äntligen är vi nere i den verklighet som rör vanligt folk, inte uppe i fluffiga moln och visioner som skrivs på arkivbeständigt papper.

152
Orri Páll Jóhannsson
Presentation

Frú forseti. Hér er á ferð áhugaverð tillaga sem verður gagnlegt að ræða áfram hér á vettvangi Norðurlandaráðs. Ég geld þó varhuga við orðalagi í greinargerð með tillögunni en þar segir:

8.4.
Member's proposal on sustainable tourism, A 1971/UHN, Nordic Green Left

154
Doris J. Jensen
Presentation

Tak, formand. Turisme kan være en velsignelse eller en forbandelse. På den ene side bidrager turisme med vigtig økonomi og arbejdspladser.

8.5.
Member’s proposal on the mapping and prevention of “re-education trips”, A 1968/UVN, The Nordic Freedom Group.

155
Peter Kofod
Presentation

Tak, formand. I foråret faldt der dom i Danmark i en sag, hvor en 44-årig somalier i 2017 anbragte to af sine børn på 9 og 12 år i Kenya og i Somalia helt frem til 2021. Opholdet blev et helvede.

157
Juho Eerola
Reply

Tack, ordförande! Todellakin on pakko, kun tämän ryhmän aloitteen takana olen, korostaa sitä, että nimenomaan kyseessä ovat lasten ja etenkin pienten tyttöjen oikeudet.

159
Eva Lindh
Presentation

President! Vår synpunkt när det gäller det här medlemsförslaget är att vi är tveksamma till förutsättningarna och ingången.