11. Nordic identity

Ja, flagning er mit speciale. Der er jo stor spændvidde i de opgaver, vi har her på Nordisk Råds session, lige fra atombomber, til hvornår vi skal hejse flaget hjemme i vores parlamenter.

Related case: Medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts

Tack herr president! Kära nordiska vänner! Förslaget om en offentlig flaggdag den 23 mars, dagen då vi uppmärksammar det nordiska samarbetet, är en viktig symbolfråga för att stärka det arbete vi…

Related case: Medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts

Det er mig lidt af en gåde, hvorfor vi er endt i en situation, hvor vi kan være uenige om så små detaljer. I dag er det sådan, at Danmark, Norge, Island og Færøerne i forvejen flager den 23. marts…

Related case: Medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts

Gode president! Det forslaget jeg nå skal presentere for rådet, er et viktig kompromiss - det vil jeg kalle det. Det er et kompromiss som ble utarbeidet i septembermøtet i Nuuk, og som hele…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

"Modersmål er vort hjertesprog", siger filosoffen Grundtvig. Det er så afgørende, at vi bliver ved med at forstå hinandens sprog så vidt muligt, og derfor synes jeg, at noget af det vigtigste i…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

President! Någon kan tänka att det inte är en så stor sak om man ändrar en arbetsordning i en organisation, men i princip är detta en väldigt stor fråga. Den viktigaste meningen i…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

Ordförande! Jag är också mycket nöjd med det här förslaget, och jag tycker att det här är en viktig principfråga. Inte enbart för oss finnar och islänningar, utan för oss alla här i Norden. För…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

Arvoisa puheenjohtaja! Todella hieno puhua suomea tässä salissa. Tämä oli pitkä prosessi meiltä, mutta saimme tästä erinomaisen kompromissiesityksen. Olen siitä hyvin tyytyväinen.

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

Arvoisa presidentti! Kiitän lämpimästi Pohjoismaiden neuvostoa ja johtoryhmää siitä, että on tullut näin hyvä kompromissiratkaisu. Se, että kaikki voimme käyttää äidinkieltämme ja tulla…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd

Jeg er veldig glad for at det i salen også verbalt gis uttrykk for at man er glad for dette forslaget til vedtak. Som jeg sa har det vært arbeidet veldig mye med dette, også i vår administrasjon,…

Related case: Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd