244. Maarit Feldt-Ranta (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
244
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

President! Någon kan tänka att det inte är en så stor sak om man ändrar en arbetsordning i en organisation, men i princip är detta en väldigt stor fråga. Den viktigaste meningen i presidieförslaget lyder: De nordiska ländernas språk anses vara likvärdiga i Nordiska rådets arbete. Och likvärdighet, jämlikhet, demokrati är väldigt viktiga nordiska värderingar och ledtrådar. Det är också viktigt att våra nordiska medborgare är brett representerade i våra parlamentariska nordiska sammanhang, och detta förutsätter att det är möjligt att agera på alla nordiska språk. Det är också viktigt att alla som är representerade i dessa sammanhang upplever att de har samma utgångsläge och att de känner sig likvärdiga. En av våra stora styrkor i Norden är att vi kan hitta lösningar som ökar samhörigheten och förståelsen för varandra. 

Den här processen har också varit ett praktexempel på att det lönar sig att diskutera, att söka kompromiss och att söka samhörighet. Jag kan i dag yttra min tacksamhet både för den process som vi har haft och för den stärkande effekt som det har haft på vår gemenskap. Jag är mycket nöjd med presidiets förslag.