250. Martin Kolberg (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
250
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Jeg er veldig glad for at det i salen også verbalt gis uttrykk for at man er glad for dette forslaget til vedtak. Som jeg sa har det vært arbeidet veldig mye med dette, også i vår administrasjon, og det har vært mange møter i presidiet om dette. Så det er fint at det er sterk tilslutning.

Når jeg likevel tar ordet, var det fordi kollegaen her hadde sine spørsmål knyttet til dette. Det lå implisitt i det jeg sa på slutten, og det er kanskje ikke så lett å få det med seg, men dette må det arbeides videre med i presidiet. Det ligger i vår premiss for dette at man må arbeide videre i presidiet når det gjelder hvordan de praktiske forholdene skal legges til rette. Det må vi selvfølgelig komme tilbake til i kompetente organer når vi er klare for dette, og innen 2020, når dette trer i kraft.