2. Nordic Summit

Præsident: HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON

Præsidenten: Vi går nu över till dagordningspunkt 2 – det nordiska toppmötet, där vi får en temadebatt med de nordiska statsministrarna. Ämnet för debatten är ”På vilka områden ser statsministrarna möjligheter till ett tätare och ökat nordiskt samarbeta framöver?

De nordiska statsministrarna, samt regeringsledarna från Färöarna, Grönland och Åland har vardera 7 minuters talartid.

Talarföljden är den, att Danmarks statsminister inleder i egenskap av ordförande för det nordiska regeringssamarbetet 2015. Därefter ges ordet till de andra Nordiska statsministrarna och regeringscheferna, i alfabetisk ordning.

Som värdland, avslutar Islands statsminister.

Medlemmarna ges möjlighet till 1 minuts kommentar eller fråga efter varje huvudtalare, och det avsätts 2 minuter för svar.

Tusinde tak for det. Tak for velkomsten til Island, tak for den smukke sang. Norden er jo bundet sammen af en fælles historie, fælles kultur, fælles værdier og af familiebånd. Og når vi…

Ég þakka danska forsætisráðherranum fyrir að deila sinni sýn. En mig langar að spyrja ráðherrann um fimm ríkja samstarfið í málefnum norðurslóða. Íslendingar hafa verið mótfallnir þessu fimm ríkja…

Da jeg er tilhænger af effektivitet, bliver jeg siddende. Og jeg vil bare erklære mig enig med spørgeren i, at det jo er helt åbenlyst. Nu valgte jeg af hensyn til tiden at fokusere på et…

Herr president, bästa statsministrar! Vi som jobbar här på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har ständigt på vår agenda frågor om gränshinder. Vi i vår grupp har inför sessionen fört fram…

Jeg er meget enig i, at arbejdet med grænsehindringer er helt centralt. Og det har også været en prioritet under det danske formandskab for ministerrådet og været noget af det, vi også har…

President!

Det är gott att höra Lars Løkke Rasmussen – ännu en nordisk borgerlig statsminister, och vi kan väl hoppas på ytterligare någon i Norden framöver.

Statsministern pekade på…

Jeg tror faktisk gerne, at jeg vil være lidt påholdende med at sidde med et bedrevidende udgangspunkt og give gode råd. Jeg tror, at vi skal give gode råd til hinanden, og det er i hvert fald…

Jeg glæder mig over de pæne ting, som statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde om nordisk samarbejde, og de eksempler, han nævnte, på, at vores samarbejde er vigtigt og også kan gavne omverdenen,…

I forhold til det spørgsmål er der – og det gælder også en række andre spørgsmål i den hjemlige danske diskussion – er der på trods af regeringsskiftet en vis kontinuitet. Vi bakker op om den…

Herr president! Tack, statsministern, för dragningen! Jag skulle vilja ställa en hypotetisk fråga. Det handlar om att om en dansk medborgare som har bott och arbetat i Sverige i åtta år flyttar…