4. Nordic Council of Ministers' Programme 2016

Præsident: CARL HAGLUND

Præsidenten: Vi ska nu behandla Nordiska ministerrådets program för 2016. På Nordiska rådets vägnar vill jag hälsa Finlands Statsminister, Juha Sipilä, välkommen.

Varsågod!

Dokumentation:

  • Program för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016, Dokument 19/2016

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 19/2015 til efterretning

Herra puheenjohtaja, arvoisat pohjoismaiset kollegat, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat! Lyhensin tätä puheenvuoroani jo 20 minuutista 10 minuuttiin. Yritän tehdä sen vielä 7 minuuttiin.

Tak for det, hr. formand, og tak til Finlands statsminister for et glimrende program for 2016.

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er langt hen af vejen enige om de politiske prioriteringer.…

Tak også på vegne af Midtergruppen. Jeg vil takke den finske statsminister for et rigtig, rigtig fint formandskabssprogram. Det er ambitiøst, det er fokuseret, og det er konkret og båret af en,…

Jeg takker den finske statsminister for præsentationen af Finlands formandskabsprogram. Vi fra Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe ønsker et dybere og forstærket nordisk samarbejde. Vi sætter…

Arvoisa puheenjohtaja! Suuret kiitokset ministerille Suomen vuoden 2016 ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelman esittelystä.

Suomi on valinnut vesiosaamisen, rajaesteiden poiston ja…

Kiitoksia kaikille kommenteista. Ensinnäkin EU-yhteistyöstä olen täsmälleen samaa mieltä, että Pohjoismaiden kannattaa tiivistää kaikilla tasoilla EU-vaikuttamista ja myöskin keskustella siitä,…