14. Introduction of new member's proposals

Præsident: STEINGRIMUR SIGFUSSON

Præsidenten: Vi ska nu gå över till presentation av nya medlemsförslag. Efter presentation av förslagen och debatt, fortsätter behandlingen enligt ordinarie arbetsordning.

Dokumentation:

 • Medlemsförslag om gemensamma insatser mot våld i nära relationer i hela Norden, A 1650/välfärd (väckt av Den Socialdemokratiska Gruppen)
 • Medlemsförslag om Nordiska rådets TV-pris, A 1669/presidiet (väckt av Mittengruppen)
 • Medlemsförslag om Nordisk-Baltisk säkerhetskonferens, A 1652/presidiet (väckt av Den konservativa gruppen)
 • Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling, A 1649/medborger(fremsat af Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe)
 • Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden, A 1656/näring (väckt av Den Socialdemokratiska Gruppen)
 • Medlemsförslag om det nordiske borgerskab, A 1668/medborgar (väckt av Mittengruppen)
 • Medlemsförslag om förstärkning av de nordiska kontoren i Baltikum, A 1653/presidiet (väckt av Den konservativa gruppen)
 • Medlemsforslag om oprettelse af legater fra Nordisk Råd til undersøgende journalistik, A 1661/præsidiet (fremsat af Christian Juhl, Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe)
 • Medlemsforslag om udredning af affaldsstrømmene i Norden, A 1662/miljø (fremsat af Den socialdemokratiske gruppe)
 • Medlemsförslag om ett Brysselkontor för Nordiska rådet, A 1667/presidiet (väckt av Mittengruppen)
 • Medlemsförslag om den pågående reformen samt budgetprocessen, A 1654/presidiet (väckt av Den konservativa gruppen)
 • Medlemsförslag om gemensamma åtgärder mot stalkning i Norden, A 1660/medborgar (väckt av Den Socialdemokratiska Gruppen)
 • Medlemsförslag om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder, A 1665/näring (väckt av Mittengruppen)
 • Medlemsförslag om en nordisk strategi för att minska antalet fallolyckor, A 1648/välfärd (väckt av Den Socialdemokratiska Gruppen)
 • Medlemsforslag om bekjempelse av menneskehandel, A 1651/medborger (fremsat av Mittengruppen)
 • Medlemsforslag om internettet og værn af privatlivet, A 1655/kultur (fremsat af Den socialdemokratiske gruppe)
 • Medlemsförslag om bättre samarbete mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, A 1666/presidiet (väckt av Mittengruppen)

Takk, president, jeg håper det var tilfeldig at dette kom etter den debatten vi har hatt nå.

Sosialdemokratene i Nordisk råd mener at vi må gjøre en større innsats mot vold i nære…

Related case: Medlemsförslag om gemensamma insatser mot våld i nära relationer i hela Norden

Norrænir sjónvarpsþættir auka hróður norrænnar menningar víða um lönd. Norrænn almenningur getur horft á og fylgst með norrænu sjónvarpsefni sem dreift er innan Norðurlanda. Það geta verið stakir…

Related case: Medlemsförslag om Nordiska rådets TV-pris

Herr president! Detta medlemsförslag är framlagt av Nordiska rådets nya medlem Rasmus Nordqvist, också från det nya partiet Alternativet i Danmark. Rasmus hade tyvärr inte möjlighet att vara kvar…

Related case: Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borger-inddragelse og Demokratiudvikling

Herr president! Förslaget om hållbar nordisk turism grundar sig i många parametrar. Vi har sett i olika former och funktioner att de nordiska länderna i dagsläget kan, vill och har möjligheten att…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Vi vill alla ha ett hållbart samhälle. Och är det någonting som vi har synpunkter på är det just turism, för turister har vi alla varit någon gång. Men det gäller att vi uppfyller…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Om man läser förslaget finner man ordet ”hållbart” dels i rubriken, dels i yrkandepunkten, men ordet finns inte i argumentationen, så det är svårt att förstå vilken hållbarhet som…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Jag tror inte att du behöver känna oro, Jan. Jag förstår dig. Det här är ett ganska brett medlemsförslag. Det beskriver situationen som den är och kanske de praktiska möjligheterna…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Eftersom debatten om hållbar turism oftast handlar om transporterna till och från, tvättmedel, diskmedel, handdukar, val av textilier eller uppvärmningsmetoder – jag har besökt en…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Jag tror inte att du, Jan, hörde vad jag sa i mitt anförande. Jag pratade just om att det finns en certifiering i dag som gäller hållbarhet på ett antal olika områden. Det är…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

Herr president! Jag kritiserar inte alls Penilla Gunther i mitt anförande. Anledningen till att jag valde att begära ordet i den här frågan var att det handlade om ett medlemsförslag, och…

Related case: Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden