Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borger-inddragelse og Demokratiudvikling

31.08.15 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1649/medborger
Status
Sagen er afsluttet
Forslagsdato
Forslagsstillere
Sag-emneord

Dokumentation

Beslutning
Beslutning: Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling
Ikke foretage sig noget
Beslutning - A 1649-medborger.pdf
PDF document, 54.87 KB
Beslutning: Medlemsforslag om oprettelse af Nordisk Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling
Ikke foretage sig noget
Beslutning - A 1649-medborger.pdf
PDF document, 54.87 KB