Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden

28.09.15 | Sag

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  Beslutning
  Færdigbehandlet for rådets del (Rek. 15/2016)
  Til efterretning
  Færdigbehandlet for rådets del (Rek. 15/2016)
  Til efterretning