Content

17.09.20 | News

Konkret plan ska ge ännu relevantare samarbete

Den konkreta handlingsplanen för det nordiska samarbetet tog ett steg framåt när den godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10. september. Det är en 4-årig plan som utgår från den vision för samarbetet som statsministrarna beslöt om ifjol. Visionen slår fast att Norden ska bl...

14.09.20 | News

"Havsbaserad vindkraft och grön sjöfart Nordens signum"

Surare, varmare, stormigare och mindre produktiva – det är havens nya tillstånd till följd av klimatförändringarna. Nordens hav och kustsamhällen kommer att påverkas kraftigt de kommande åren. Norges statsminister Erna Solberg, ledare för den Internationella Havspanelen, mötte nordiska ...

11.05.20 | Declaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

31.08.20 | Information

Sustainable development in the Nordic Region

The Nordic countries agree that the whole Region has to work together towards sustainable development. Globalisation, the emergence of the information society, ageing populations and untenable levels of consumption and production – as well as the resultant climate change – present both ...