Content

02.07.20 | News

New podcast: Nordic region puts sound to the biggest global challenges

Why should we learn to love bent cucumbers? And can the Nordic region really help improve the conditions for parental leave in the United States? The Nordic Council of Ministers has devised a new concept for focusing on the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and inspiring people t...

24.06.20 | News

Mat och foder i fokus när Norden ska göras kriståligt

Trots störningar i världshandeln och en period av hamstring, har pandemin inte tömt livsmedelshyllorna i Norden. Men den har visat var sårbarheten finns i den nordiska livsmedelssystemen. Vi är i hög grad beroende av utländsk arbetskraft och av importerad mat och foder. Nu vill de nordi...

11.05.20 | Declaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...