Innhold

03.03.21 | Nyhet

Norden har løsningene for en fossilfri framtid

Nordiske løsninger er veien å gå for å oppnå en fossilfri energiproduksjon. Det sa EUs energikommissær Kadri Simson på et webinar i regi av Nordisk råd. På webinaret var det stor enighet om at framtidige energiutfordringer krever mer samarbeid, men det kom også en advarsel om at det nor...

02.03.21 | Nyhet

Nordisk mat og livsstil i endring: åtte tilnærminger

Endrede matsystemer er en snarvei til bærekraftig livsstil. Dette var budskapet fra de 115 deltakerne i prosjektet “Towards sustainable Nordic food systems”. For å oppnå vesentlige endringer kan Norden ta utgangspunkt i sin tradisjon for samarbeid. Til tross for hindringene i veien fram...

11.05.20 | Deklarasjon

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

25.01.21 | Information

Delta i undersøkelsen om biologisk mangfold - og la din stemme bli hørt