Innhold

16.09.21 | Nyhet

Næringsministre satser på turismesamarbeid og bærekraftig gruvenæring

De nordiske næringsministrene satser 20 millioner danske kroner på nordiske samarbeidsprosjekter innenfor turisme. Ministrene fattet vedtaket på et digitalt møte torsdag 16. september. På møtet ble de også enige om å styrke samarbeidet om bærekraftig mineralutvinning og -produksjon i No...

08.09.21 | Nyhet

“Økocid som internasjonal kriminalitet vil være et sterkt signal”

Bør Norden stille seg bak kravet om en internasjonal lov som kriminaliserer miljøødeleggelser i stor skala? Forslaget har kommet, og det ble diskutert av nordiske parlamentarikere i bærekraftutvalget på utvalgets septembermøte.

24.06.21 | Deklarasjon

Towards sustainable food systems – the Nordic approach

The ministers of Fisheries, Aquaculture, Agriculture, Food and Forestry of the Nordic Countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, and Greenland, Faroe Islands and Åland Islands - had their annual Nordic Council of Ministers’ meeting (MR-FJLS), chaired by the Finnish presid...

27.04.21 | Information

Nordisk ministerråds arbeid med bærekraftig utvikling

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen år 2030. Det er Nordisk ministerråds visjon for det nordiske samarbeidet. De nordiske landene har kommet langt i arbeidet med bærekraftig utvikling, men vi står fremdeles overfor flere bærekraftighetsutfordringer som v...