Innhold

24.06.21 | Nyhet

Nordiske matvaner skal inspirere FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer

Med kostråd i verdensklasse, lav antibiotikabruk i dyreproduksjonen og stadig mindre matsvinn har Norden forutsetninger for å bli verdensledende i omstillingen til et bærekraftig matsystem. I dag ga de nordiske ministrene med ansvar for mat, fiske, jord og skog sin fulle støtte til det ...

03.06.21 | Nyhet

Ny rapport: 15 ideer for å gjøre byen din grønn

Naturens tilstand forverres raskt, og også i Norden er det biologiske mangfoldet dalende. Det er bare én av grunnene til at det er viktig å tenke naturen inn i byene. En ny rapport finansiert av Nordisk ministerråd samler 15 nordiske byers forslag til hvordan det kan skapes gode livsmil...

24.06.21 | Deklarasjon

Towards sustainable food systems – the Nordic approach

The ministers of Fisheries, Aquaculture, Agriculture, Food and Forestry of the Nordic Countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, and Greenland, Faroe Islands and Åland Islands - had their annual Nordic Council of Ministers’ meeting (MR-FJLS), chaired by the Finnish presid...

27.04.21 | Information

Nordisk ministerråds arbeid med bærekraftig utvikling

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen år 2030. Det er Nordisk ministerråds visjon for det nordiske samarbeidet. De nordiske landene har kommet langt i arbeidet med bærekraftig utvikling, men vi står fremdeles overfor flere bærekraftighetsutfordringer som v...