Innehåll

14.04.21 | Nyhet

Förslag om en nordisk fond för ungas biodiversitets- och klimatarbete

När Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris för några år sedan, väcktes idén till en fond för unga som vill driva projekt kring biodiversitet och klimat. Igår ställde sig det nordiska Hållbarhetsutskottet bakom förslaget om en fond, och börjar nu leta finansiering. ...

13.04.21 | Nyhet

Unga håller regeringar och FN ansvariga för att lösa naturkrisen – men vill bidra

Unga, miljöengagerade nordbor är allvarligt oroade över förlusten av arter och biologisk mångfald. Det visar en enkätundersökning med 2 200 svarande från alla de nordiska länderna. Svaren ska nu användas för att ställa krav på regeringarna och det kommande FN-avtalet om biologisk mångfa...

11.05.20 | Deklaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

27.04.21 | Information

Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. De nordiska länderna är långt framme i arbetet med hållbar utveckling, men vi står fortfarande inför flera hållbarhetsutmaningar som vi måste bem...