Innehåll

24.09.21 | Nyhet

Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta ett alternativ till flygresor. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar å...

22.09.21 | Nyhet

Vi behöver en digital politik för den gröna omställningen

Digital innovation är en nyckelfaktor för den framtida gröna ekonomin. Norden och Baltikum har en bra utgångspunkt men saknar en övergripande politik som integrerar det digitala med det gröna. Enligt en ny rapport är det viktigt att förse alla medborgare med både digital och grön kompet...

24.06.21 | Deklaration

Towards sustainable food systems – the Nordic approach

The ministers of Fisheries, Aquaculture, Agriculture, Food and Forestry of the Nordic Countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, and Greenland, Faroe Islands and Åland Islands - had their annual Nordic Council of Ministers’ meeting (MR-FJLS), chaired by the Finnish presid...

27.04.21 | Information

Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. De nordiska länderna är långt framme i arbetet med hållbar utveckling, men vi står fortfarande inför flera hållbarhetsutmaningar som vi måste bem...