Innehåll

18.03.19 | Nyhet

Nordens Dag - bæredygtighed og brobyggere

Nordisk Ministerråd fejrer Nordens Dag fredag den 22. marts og lørdag den 23. marts. Overalt i Norden markerer Norden i Fokus dagen med arrangementer og debatter. Blandt temaerne er havet set med bæredygtige øjne og det nordiske samarbejde i en international kontekst, hvor vi blandt and...

14.03.19 | Nyhet

Baltiska kostvanor – kartläggning av en övergång till hållbara livsmedelssystem

För första gången någonsin möttes höjdare från civilsamhället, forskarvärlden, regeringar, de nordiska ambassaderna och finansieringsorgan i Lettlands huvudstad Riga för att diskutera behovet av data, tillgängliga handlingsalternativ och olika sektorers möjligheter i övergången till häl...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

Thumbnail
16.01.19
Islands formandsskab 2019: Fokus på bæredygtig turisme i Norden.
Thumbnail
16.01.19
Islands formandskab 2019: Fokus på havet
15.12.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...