Content

  09.11.21 | Deklaration

  Kunst og kultur som drivkraft for bæredygtig udvikling

  De nordiske kulturministre godkendte følgende deklaration ved deres møde i København den 3. november 2021.

  21.12.21 | Information

  The Foreign Desk: The road to greener travel habits in the Nordics

  How fast will you be able to travel from Oslo to Stockholm by train in the future? How close are we to battery-powered planes? The Nordic Region is electrifying all kinds of transport in its push for carbon neutrality.

  22.12.21 | Nyhed

  Poddsändningar: Nordiska röster om den gröna omställningen

  Hur nära är vi batteridrivna flygplan? Vilken effekt har Greta Thunberg haft på svenskars attityder? Är småskaligt jordbruk framtiden? Hur kan vi äta mer hållbart? Det här är bara några av frågorna och utmaningarna som diskuteras i en ny poddserie producerad i samarbete med Monocle Radi...

  16.12.21 | Nyhed

  Grön omställning i fokus i nytt program för nordiskt energisamarbete

  Det nordiska energisamarbetet ska de närmaste åren fokusera starkt på aktiviteter som understödjer den gröna omställningen och övergången till en ekonomi baserad på hållbar och klimatneutral energi. Det är innehållet i ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2022-2024. ...