Jäsenehdotus poliisien toimintaedellytysten parantamisesta Pohjoismaissa