Jäsenehdotus yhteisistä toimista fossiilisten polttoaineiden tuotannon vaiheittaiseksi lopettamiseksi