Puheenjohtajiston ehdotus muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen