VÄXJÖN julkilausuma: Kestävä kalastus turvaa tulevaisuuden ruoan

25.06.08 | Julkilausuma
Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeministerit ovat kokouksessaan 26. kesäkuuta 2008 keskustelleet kestävän kalastuksen varmistamismahdollisuuksista.

Tietoja

Hyväksytty
25.06.2008
Sijainti
Växjö, Sverige

Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeministerit ovat kokouksessaan 26. kesäkuuta 2008 keskustelleet kestävän kalastuksen varmistamismahdollisuuksista. Muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa kestävyys edellyttää kalastushallinnolta kykyä sopeutua uusiin edellytyksiin. Tuleva ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti Pohjoismaihin, joten siihen liittyvän sopeutumisen parissa tehtävä pohjoismainen yhteistyö hallintoelinten, elinkeinoelämän edustajien ja kuluttajien välillä on menestysmalli.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

on tyytyväinen siihen, että kuluttajat ovat kiinnostuneita ja tietoisia kalakantojemme kestävästä hyödyntämisestä

toteaa, että kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia kestävää kalastusta edistävistä merkintäjärjestelmistä

vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksien merkityksen vaikuttaa kalan kysyntään ostotottumuksillaan

on tyytyväinen paikallisiin ja alueellisiin vapaaehtoisiin aloitteisiin, joita pohjoismainen kalastuselinkeino on tehnyt kestävän kalastuksen sertifioimiseksi ja merkitsemiseksi

kehottaa maita ja pohjoismaista kalastusyhteistyötä etsimään synergiaetuja kestävää kalastusta koskevan kuluttajien tiedontarpeen ja jäljitettävyyden parissa tehtävän työn välillä, minkä tarkoituksena on torjua laitonta, säätelemätöntä ja ilmoittamatonta kalastusta

on sitä mieltä, että pohjoismaisella yhteistyöllä on ollut merkittävä osuu FAO:n globaalien suuntaviivojen kehittämisessä kestävän kalastuksen merkitsemiseksi

huomioi, että Pohjoismaiden kalastusalalla on havaittu markkinoiden tarve voida myydä ympäristömerkittyä kalaa

kehottaa Pohjoismaiden kalastuselinkeinonharjoittajia jatkamaan työtään merkitsemisen ja jäljitettävyyden parissa kuluttajien kysyntään vastaamiseksi

kehottaa Pohjoismaiden kalastusyhteistyötä toimimaan aiheeseen liittyvien konkreettisten kysymysten parissa.