Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS)

MR-FJLS on seuraavan neljän politiikan alan yhteinen ministerineuvosto: maa- ja metsätalous, kalastus ja vesiviljely sekä elintarvikkeet. MR-FJLS:n päätehtäviin kuuluu luonnonvarojen ja geenivarojen kestävän käytön edistäminen.

Information

Postiosoite

Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Events
    Declaration
    Information