Päiväjärjestys

27.10.15

15:30 - 15:45
1. Istunnon avaaminen
15:45 - 18:00
2. Pohjoismainen huippukokous
18:00 - 18:30
4. Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma 2016
10:15 - 12:00
6. Yleiskeskustelu
12:00 - 13:00
9. Pohjoismaiden ympäristöministerien kyselytunti
21:30 - 22:00
13. Siirretyt asiat

29.10.15

10:00 - 10:30
15. Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot
11:00 - 11:10
17. Edellisten vuosien suositusten, esitysten ja sisäisten päätösten loppuun käsittely ja voimaan jättäminen
11:10 - 11:30
18. Äänestys
Asiat
11:30 - 11:45
19. Vaalit 2016
11:45 - 11:55
20. Pohjoismaiden neuvoston ohjelma 2016
11:55 - 12:00
21. Istunnon päättäminen
08.07.19 | Tiedot

Afstemningsresultater