Pohjoismaiden neuvoston palkinnot lukujärjestykseen

29.10.15 | Uutinen
Valgerður Gunnarsdóttir
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto katsoo, että lasten ja nuorten pohjoismaista kulttuurintuntemusta tulisi vahvistaa. Pohjoismaiset poliitikot ehdottavat, että hallitukset tarjoavat Pohjoismaiden perus- ja toisen asteen oppilaille "Pohjoismaiden kulttuurisen koulurepun", joka tutustuttaa heidät Pohjoismaiden neuvoston palkintojen ehdokkaisiin.

– Pohjoismaiden ja varsinkin pohjoismaalaisten nuorten välisiä siteitä tulisi lujittaa lisäämällä muiden Pohjoismaiden kulttuurin tuntemusta. Tämä edistää ystävyyttä, yhteisymmärrystä sekä kiinnostusta kunkin maan ympäristöä, kieltä ja kulttuuria kohtaan, sanoi ehdotuksen esittelijä, Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan islantilaisjäsen Valgerður Gunnarsdóttir.

Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa tukea Pohjoismaiden koulu- ja kulttuurialan yhteistyötä. Valiokunta ehdottaakin, että nykyistä "Panostus pohjoismaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen" -ohjelmaa laajennetaan tutustuttamalla oppilaita myös muiden Pohjoismaiden elokuviin, musiikkiin, aikuisten kirjallisuuteen sekä ympäristötyöhön. Samalla paranisi pohjoismaisten kielten ymmärtäminen.

– Pohjoismaiden ja varsinkin pohjoismaalaisten nuorten välisiä siteitä tulisi lujittaa lisäämällä muiden Pohjoismaiden kulttuurin tuntemusta. Tämä taas edistää ystävyyttä, yhteisymmärrystä sekä kiinnostusta kunkin maan ympäristöä, kieltä ja kulttuuria kohtaan.

 

Poliitikot haluavat, että kaikille perus- ja toisen asteen oppilaille laadittaisiin vuosittain tasokas kulttuuriohjelma Pohjoismaiden neuvoston kaikista palkinnoista eikä vain lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnosta kuten nykyisin. Ohjelma toteutettaisiin Pohjoismaiden opetus- ja kulttuuriministerien yhteistyönä.

Valiokuntaehdotus hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa, ja pallo on nyt Pohjoismaiden hallituksilla.

 

Contact information