Pohjoismaat vaativat mullistavia kansainvälisiä ilmastotoimia

28.10.15 | Uutinen
De Nordiska miljöministrarna
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
– Pariisin COP21-kokous on historiallinen tilaisuus osoittaa globaalia johtajuutta ja sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseen, Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöministerit toteavat.

Reykjavikissa 28. lokakuuta 2015 – Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöministerit allekirjoittivat Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä yhteisen julkilausuman.

Ministerit vahvistavat sitoutumisensa siihen, että Pariisin COP21-kokouksessa saataisiin aikaan kunnianhimoinen, kansainvälinen ja oikeudellisesti sitova sopimus, jolla maapallon keskilämpötilan nousu pidetään reilusti alle kahdessa asteessa. – Pohjoismaat tukevat tutkimustietoon perustuvan pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen sisällyttämistä maailmanlaajuiseen sopimukseen, joka linjaa tulevaa työtä ja tuo varmuutta sijoittajille, ministerit sanovat.

Kestävää kasvua pohjoismaisittain

Pohjoismaat ovat yhä sitoutuneita kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja yhteiskuntiensa kehittämiseen kohti hyvin energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävää taloutta.

Pohjoismailla on pitkät perinteet edistyksellisen energia- ja ilmastopolitiikan tekemisessä.

– Kokemuksemme osoittavat, että tehokkaita ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia voidaan toteuttaa tinkimättä kuitenkaan talouskasvusta ja sosiaalisesta kehityksestä, ministerit toteavat.

Pohjoismaat ovat olleet 1990-luvun puolivälistä lähtien teollisuusmaiden edelläkävijöitä, koska ne ovat onnistuneet irrottamaan talouskasvun kasvihuonekaasupäästöistä.

– Ilmastotoimet voivat parantaa taloudellista suorituskykyä, poikia investointeja ja innovaatioita, luoda työpaikkoja ja vaikuttaa myönteisesti myös esimerkiksi terveyteen ja energiaturvallisuuteen,

ministerit summaavat.

 

Kaaviosta ilmenee Pohjoismaiden samanaikainen talouskasvu ja kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen. Lähde: Nordic Statistics 2015

Yhteinen huoli Arktiksesta

Arktinen ilmasto muuttuu nopeasti ja radikaalisti, ja tällä on huomattavia globaaleja vaikutuksia. Pohjoismaat vaativat toimia, joilla arktisen jääpeitteen sulamista saataisiin hidastettua. 

– Grönlannin mannerjäätikön kiihtyvän sulamisen odotetaan nostattavan merenpintaa globaalisti, millä on vakavia seurauksia alaville rannikkoalueille kaikkialla maailmassa", ministerit huomauttavat.

 

Ministerit toteavat myös: "Arktiksella nyt nähtävät muutokset ovat huomattavia uhkia maapallon ekosysteemeille ja yhteiskunnille, ja ne vaikuttavat ennen pitkää maailman ihmisten ja eläimistön elinoloihin. Välittömimmin vaikutukset kohdistuvat niihin, jotka ovat kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia."

 

Tukea siirtymävaiheeseen

Pohjoismaat korostavat myös rahoitusmekanismien tärkeyttä, kun kehittyviä maita autetaan siirtymään kohti vihreää taloutta ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tämän vuoksi Pohjoismaat ovat luvanneet lahjoittaa Vihreään ilmastorahastoon yhteensä yli miljardi dollaria.

Lue koko julkilausuma täällä:

Pohjoismailla on COP21-kokouksessa yhteinen paviljonki, ja Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää sarjan oheistapahtumia otsikolla Uusia pohjoismaisia ilmastoratkaisuja.

Julkilausuman ovat hyväksyneet Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ilmasto- ja ympäristöministerit.