Ihmiskaupan torjumista tehostettava Pohjoismaissa

28.10.15 | Uutinen
Carl Haglund
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Ihmisten kohtelu kauppatavaroina, joita ostetaan ja myydään, on maailman tuottoisimpia rikollisuuden muotoja. Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä haluaa tälle lopun, ja se on tehnyt jäsenehdotuksen ihmiskaupan torjumisen priorisoimisesta pohjoismaisessa yhteistyössä.

– Pohjoismaiden on otettava johtoasema ihmiskaupan torjumiseen tähtäävässä kansainvälisessä työssä. Tuomioita langetetaan erittäin vähän, taustahahmojen riski on pieni, mutta tuotto-odotukset ovat suuret. Tilanne on kestämätön. Riskistä on saatava suurempi ja voittoa on pienennettävä, sanoo keskiryhmän puheenjohtaja, edustaja Carl Haglund (r).

Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ihmiskauppa tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

Tuomioita langetetaan erittäin vähän, taustahahmojen riski on pieni, mutta tuotto-odotukset ovat suuret. Tilanne on kestämätön. Riskistä on saatava suurempi ja voittoa on pienennettävä.

Pohjoismaat ovat kansainvälisten sopimusten kautta sitoutuneet auttamaan ja avustamaan ihmiskaupan uhreja. Näitä sopimuksia ovat muun muassa Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta vuodelta 2005 ja YK:n yleissopimus järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan vuodelta 2000 sekä siihen liittyvä ihmiskauppapöytäkirja.

Yhteistyöllä tehoa torjuntaan

– Globaalissa maailmassa rikollisuus ei tunne rajoja. Orjuuden torjumiseksi tarvitaankin nykyistä parempaa Pohjoismaista ja laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä muun muassa kansainvälisissä ja alueellisissa järjestöissä sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä, Haglund toteaa keskiryhmän puolesta.

Tämän perusteella keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,

  • että se tehostaa ihmiskaupan vastaista työtä keskittyen pohjoismaiseen yhteistyöhön ja rajat ylittäviin toimiin.
  • että se vahvistaa entisestään ihmiskaupan torjumiseen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.
  • että se pyrkii siihen, että poliisi, vastuulliset viranomaiset, tullilaitos, vanhustenhuollon, vastaanottokeskusten ja terveydenhuollon henkilökunta sekä näiden henkilöstöryhmien opetuksesta vastaavat tahot saavat paremmat edellytykset ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi.
  • että se pyrkii tiedon ja kokemusten vaihdon avulla vaikuttamaan ihmiskaupan uhrien saamaan kohteluun.
  • että se kannustaa jokaista jäsenmaata mahdollisuuksien mukaan käymään läpi lainsäädäntönsä tavoitteena arvioida ihmiskaupparikosten rangaistusasteikon koventamista.