Toiveissa yhteispohjoismainen pullopantti

29.10.15 | Uutinen
Källsortering
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto toistaa ehdotuksensa yhteisen panttijärjestelmän kehittämisestä. Järjestelmä mahdollistaisi pantin saamisen myös niistä juomapakkauksista, jotka on maksettu naapurimaassa. Edut olisivat neuvoston mukaan ilmeiset. Yhteistyön hyväksyminen riippuu Pohjoismaiden ministerineuvostosta, joka on jo pitkään suhtautunut ehdotukseen penseästi.

Pohjoismaissa ei tällä hetkellä ole yhteistä panttiratkaisua pulloille ja tölkeille, vaikka kansalaiset kuljettavat koko ajan enemmän juomapakkauksia Pohjoismaasta toiseen ja eurooppalaisista naapurimaista Pohjoismaihin. Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämästä analyysista ilmenee, että yksityisessä tuonnissa liikkui yksistään vuonna 2012 yli miljardi tölkkiä.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan jäsen Thomas Finnborg on tyytymätön nykyjärjestelmään.

– Monet selvitykset osoittavat, että yhteinen panttijärjestelmä olisi kansantaloudellisesti kannattava ja tuottaisi merkittävää ympäristöhyötyä, hän sanoo.

Valiokuntaehdotus esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa. Ympäristöministerit eivät kuitenkaan heti lämmenneet asialle parlamentaarikkojen kyselytunnilla.

– Yhteisen panttijärjestelmän perustaminen ei mielestämme ole mahdollista eikä realistista. Sen sijaan on mahdollista tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Tanskan ja Saksan mallin mukaisesti, Ruotsin ympäristöministeri Åsa Romson vastasi valiokunnan panttiehdotukseen.  

Aiemmat poliittiset toimet

Pohjoismaiden neuvosto on vuodesta 2010 lähtien ehdottanut yhteispohjoismaisen panttijärjestelmän perustamista saamatta kuitenkaan vastakaikua Pohjoismaiden ministerineuvostolta.

Tanskan ja Saksan välillä kulkee vuosittain 800 miljoonaa pulloa ja tölkkiä, ja Tanska on nyt neuvotellut Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltion kanssa sopimuksen, joka tuo rajakauppaan yhteisen panttiratkaisun kahden vuoden kuluttua.

Tanska suhtautuu myönteisesti uusien kahdenvälisten sopimusten tekemiseen. Työ on kuitenkin vaikeaa, koska kaikilla on erilaiset panttijärjestelmät.

– Panttisopimuksen syntyminen Saksan kanssa vei yli kymmenen vuotta, Tanskan ilmasto- ja energiaministeri Lars Chr. Lilleholt toteaa.

Tanskan ja Saksan sopimus viestii siitä, että yhteisen panttijärjestelmän perustamiselle ei ole teknisiä, juridisia tai taloudellisia esteitä.  Nyt Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että vastaavia sopimuksia solmittaisiin myös muiden Pohjoismaiden ja muiden Saksan osavaltioiden välillä.

Pohjoismaiden neuvoston käytännön ehdotukset

Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa, että Norja ja Ruotsi sekä Ruotsi ja Tanska solmisivat kahdenvälisen panttisopimuksen ja että kansalliset panttiorganisaatiot otettaisiin mukaan prosessiin.

– Yhteispohjoismainen järjestelmä mahdollistaisi sen, että Ruotsissa ostoksilla käyvä norjalainen voisi saada ostoksistaan pantin norjalaisesta panttiautomaatista, ja toisinpäin, Finnborg sanoo.

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa myös, että

  • Ruotsi aloittaa vastaavat neuvottelut Saksan Schleswig-Holsteinin ja Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiohallitusten kanssa
  • Suomi, Ruotsi ja Ahvenanmaa ottavat käyttöön pantin maiden välillä liikennöivillä matkustajalautoilla myytävissä tölkeissä.